O FIRMIE

Świadczę usługi w zakresie nadzorów budowlanych, wyceny robót budowlanych, przeglądów obiektów budowlanych, badań termowizyjnych oraz wykonywania świadectw energetycznych budynków, a także opinii technicznych dotyczących robót budowlanych. Uczestniczyłem w realizacji licznych inwestycji w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, telefonii bezprzewodowej oraz budynków użyteczności publicznej, jako inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub wykonując świadectwa charakterystyki energetycznej.

  • posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

  • byłem biegłym sądowym w zakresie budownictwa ogólnego a w szczególności badań izolacyjności cieplnej budynków z zastosowaniem badań i pomiarów termowizyjnych wraz z oceną cieplno-wilgotnościowych warunków użytkowania oraz kosztorysowania robót budowlanych nr 0140-12/15 w latach 2015-2020
  • posiadam poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
  • wykonuję świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zgodnie z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 8 sierpnia 2014

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY!
polska izba

 


Regulacje prawne:


Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.


Ustawa z dnia 8 września 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków